Algemene voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Gelieve deze verkoopsvoorwaarden aandachtig te lezen.
  1. De met onze firma afgesloten overeenkomsten worden beheerst door de voorwaarden opgenomen in onze aanbiedingen, de algemene voorwaarden op de website evenals iedere bijzondere voorwaarde, uitdrukkelijk aanvaard door beide partijen.
  2. Behoudens tegenstrijdig beding, zijn onze aanbiedingen geldig voor de periode vermeld in onze folders en catalogi en/of deze vermeld op onze website. De getoonde prijzen zijn eenheidsprijzen met vermelding van het overeenstemmende BTW-tarief dat er moet bij opgeteld worden.
  3. De leveringstermijnen zijn louter indicatief. Het risico van beschadiging en/of verlies valt slechts ten onzen laste tot aan de verzending, behoudens imperatieve wettelijke bepalingen.
  4. Ieder feit welke aanleiding geeft tot de garantie dient ons schriftelijk te worden medegedeeld binnen de 2 werkdagen na haar optreden overeenkomstig de modaliteiten voorzien in de algemene voorwaarden op de website www.egberghs.be en onder straffe van vervallenverklaring.
  5. De producten blijven exclusieve eigendom van Egberghs N.V. tot de algehele betaling.
  6. Voor de landen uit de Europese Unie, behoudens andersluidend beding uitdrukkelijk aanvaard door beide partijen, is het toepasselijke recht dat van het land van de klant (niet-professioneel). Voor elke verkoop tussen professionelen, onder voorbehoud van de imperatieve wettelijke bepalingen van kracht zijnde in ieder land, is de bevoegde Rechtbank deze waar de firma Egberghs N.V. woonstkeuze heeft gemaakt. In Belgiƫ zijn de rechtbanken van het arrondissement Hasselt exclusief bevoegd.

Disclaimer

Egberghs - Printing&Beyond besteedt er grote zorg aan om correcte en actuele informatie op haar website te zetten. Ondanks deze constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of niet (meer) juist is. Egberghs - Printing&Beyond sluit echter iedere aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik van (informatie op) de website, meer in het bijzonder als gevolg van de eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van informatie die op of via deze website beschikbaar wordt gesteld.

Via deze internetsite wordt toegang geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Egberghs - Printing&Beyond gebruikt ook software van derden. Egberghs - Printing&Beyond besteedt dan ook grote zorg aan het verwijzen naar kwaliteitsvolle websites en het gebruiken van kwaliteitsvolle software. Egberghs - Printing&Beyond kan echter niet aansprakelijk worden gehouden, noch verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud die op deze sites of software te vinden is noch voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites, informatiebronnen en software.

Copyright

iets uit de teksten, illustraties, screenshots of informatie in de ruimste zin van het woord op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Egberghs - Printing&Beyond openbaar worden gemaakt, gedistribueerd, verzonden, getoond, verkocht, overgedragen of verveelvoudigd.

Door het gebruik van onze website ga je akkoord met de toepasselijkheid van onze disclaimer.